Історія успішного лікування. АНДРІЙ Ю.

АНДРІЙ Ю., 1981 року народження

Діагноз: вегетативний статус угаслі док ЗЧМТ (серпень 2001 р.), забою головного мозку тяжкого ступеня, субарахноїдально-паренхіматозного крововиливу, набряку головного мозку.

Тривалість коми 3 тижні.

Початок лікування: лютий 2002 р.

Проведено 5 планових курсів інтенсивної нейрореабілітації тривалістю по 30 днів до листопада 2005р.

 

ДИНАМІКА:

 

а) неврологічно:

до лікування – контакт різко обмежений, судомний синдром, спастичний парез рук, глибокий  спастичний парез ніг, парез погляду та повороту голови, відсутній контроль за тазовими органами, грубі контрактури в суглобах рук, гіпертермія (37,5–38,5° С);

після курсів лікування – достатні рухи в руках, активні рухи в ногах, ходьба з підтриманням під руки, контроль фізіологічних потреб, зменшення контрактури суглобів на 60–70%, нормалізація температури тіла;

 

б) гемодинамічно:iu_4

до лікування – залишковий кровоплин до 15–20% від фізіологічного рівня мозкового кровопостачання, ангіоспазм, функціональна недостатність аортального клапана, виражене артеріовенозне шунтування в кавернозний синус, виражений венозний застій;

після курсів лікування – збільшення мозкового кровопостачання до 50% від фізіологічного, суттєво зменшився ангіоспазм, наросла нагнітальна функція міокарда, утримується артеріовенозне  шунтування ліворуч;

 

в) психологічно:

до лікування – загальний стан психічної сфери відповідає восьмирічному віку;

після курсів лікування – з’явилося бажання спілкуватися з іншими – слухати розмови, взаємодіяти. Прояви пізнавальної активності – стійкий інтерес до вправ і завдань на розвиток пізнавальних процесів, слухання достатніх за обсягом художніх текстів. Повторює спроби для поліпшення результатів;

 

г) логопедично:

до лікування – глибока дизартрія, сенсорна афазія, амнестична афазія;

після курсів лікування – дизартрія, розуміє звернену мову складного рівня, наявне внутрішнє мовлення.

No Comments Yet.

Leave a Comment