Пилягіна Галина Яківна

Доктор медичних наук. Професор кафедри дитячої, соціальної та судової психіатрії НМАПО, ім. П.Л. Шупика.

Більш ніж 20 років професійної та наукової діяльності постійно займається лікуванням, психотерапевтичною корекцією, реабілітацією і профілактикою різних видів психічних і поведінкових розладів у пацієнтів як в дорослому, так і в дитячому віці, а також педагогічною діяльністю.

Основні методи психотерапевтичної роботи – принципи екзистенціальної та когнітивної психотерапії.

Автор 110 наукових праць, 6 навчально-методичних посібників та авторських психотерапевтичних методик, організатор і лектор численних науково-практичних семінарів з питань психіатрії, психотерапії та суїцидології, курсу відкритих навчальних міждисциплінарних клініко-тематичних семінарів “Клінічні зустрічі”, а також персонального майстер-класу “Психіатрична пропедевтика” і “Пропедевтика в дитячій психіатрії”.